Home

UKÄ utbildningsgranskning

Fyra av landets tio yrkeslärarutbildningar får omdömet hög kvalitet i UKÄ:s utbildningsgranskning. - Jag ser det som ett resultat av engagerade och kunniga lärare och ett kontinuerligt arbete med att utveckla programmet Det var mot bakgrund av UKÄ:s nya kvalitetssystem som FHS arbetade fram regler och en modell för utbildningsgranskning som sjösattes hösten 2019. Det innebär att all poänggivande utbildning, på samtliga akademiska nivåer, ska utvärderas under en sexårsperiod

Yrkeslärarutbildningen håller hög kvalitet visar UKÄs

Första granskningarna av våra utbildningar och ämnen

UKÄ:s granskning visar att universitetet i flera fall inte uppfyller gällande krav på motivering av beslut. UKÄ noterar även att universitetet i tre fall inte har bifogat överklagandehänvisningar när beslut om tillgodoräknande gått den sökande emot och hänvisning skulle ha lämnats Dessa skulle helt eller delvis ersätta UKÄ:s utbildningsgranskning, skriver rektorer för alla Sveriges universitet och högskolor tillsammans med SFS i en debattartikel i Svenska Dagbladet den. Lärosäten ska kunna få rätten att själva svara för utbildningsgranskningar. Dessa skulle helt eller delvis ersätta UKÄ:s utbildningsgranskning, skriver rektorer för alla Sveriges universitet och högskolor tillsammans med SFS HIST Historia (UKÄ, ej cykel 1) 1 FO 1 1 IKE Litteraturvetenskap (UKÄ, ej cykel 1) 1FO SOC Sociologi (pilot, ej cykel 1) 1 FO 1 1 IMS Journalistik 1 FO 1 IMS Filmvetenskap 1 FO 1 IMS Medie- och kommunikationsvetenskap 1 FO 1 IMS Modevetenskap 1 FO 1 ROMKLAS Romanska språk 1 FO 1 SVEFLER Nordiska språk 1 FO 1 FEK Företagsekonomi 1 FO Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utbildningsutvärderingar, lärosätesgranskning och juridiska tillsyn har sedan 2011 varit en del i universitetets kvalitetssystem för utbildning. Processerna kvalitetssäkras med hjälp av ett internt stödsystem som bygger på kollegial granskning

Förslag angående UKÄ:s granskningsverksamhet avseende kvalitet och examenstillstånd - SUHF föreslås fortsätta att aktivt följa utvecklingen av utvärderingssystem för högre utbildning i Sverige. - SUHF föreslås fortsätta att delta i UKÄ:s referensgrupp - under förutsättning at Höjd medvetenhet för kvalitetsfrågor i utbildning på forskarnivå kan också ses som en väl timad förberedelse inför Universitetskanslersämbetets (UKÄ) nationella utbildningsgranskning. Även om det inte är beslutat än, talar allt för att forskarnivån lyfts in i UKÄ:s nationella system för kvalitetsutvärdering av högre utbildning Ingår i pilotutvärdering/granskas av UKÄ, utvärderas ej omgång 1 Ekonomisk historia Statsvetenskap Företagsekonomi Socialantropologi Socialt arbete Nationalekonomi Psykologi Medie- och kommunikationsvetenskap VT26 HT26 Historia (UKÄ, ej cykel 1) Litteraturvetenskap (UKÄ, ej cykel 1) Journalistik Filmvetenskap Modevetenskap Romanska språk Nordiska språ Programansvarige berättar att pilotutvärderingen gett mycket och att utbildningspersonalen är laddade inför nästa års stora utbildningsgranskning. Dzenet Alisehovi (utbildningsgranskning) är sammanfattad i fig.3 nedan. Årscykeln för systematisk kvalitetssäkring omfattar sju faser: a) Initiering av årets kvalitetssäkring (januari-februari): Planeringsavdelningen tar fram och distribuerar via e-post och genom webbpublicering instruktioner och övriga dokument som behövs (se bilag

HÖGRE UTBILDNING Lärosäten ska kunna få rätten att själva svara för utbildningsgranskningar. Dessa skulle helt eller delvis ersätta UKÄ:s utbildningsgranskning, skriver rektorer för alla Sveriges universitet och högskolor tillsammans med SFS. En utbildningsgranskning ska ske vart tredje år för respektive utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Samtliga utbildningar ska bedömas mot kvalitetskriterier som är utformade mot bakgrund av framför allt högskolelag, (nuvarande UKÄ) påpekade att utbildningen kunde förbättras i samband med utvärderingen 2012

Universitetsgemensam kvalitetskonferens - Medarbetarwebbe

Postadress: Box 7070, 750 07 Uppsala Tel: 018-67 10 00 (vx) Besöksadress: Almas allé 8 Org nr: 202100-2817 yvonne.andersson@slu.se www.slu.s En utbildningsgranskning ska ske vart tredje år för respektive utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Att vara etablerad innebär enligt UKÄ att ha en god ställning på arbetsmarknaden, ha varit i arbete under det senaste året och en årsinkomst på över 230 200 kronor Jag heter Peter Jönsson och jobbar som forskningskoordinator på Universitetskansliet. Här tar jag upp vad som händer inom forskning vid Malmö universitet och i resten av världen på ett, förhoppningsvis, lättfattligt sätt

Rättssäkerhetskonferensen 2021 UKÄ - granskar

 1. Vägledning för högskolornas handläggning av
 2. Vi kan själva sköta granskningen Konstfac
 3. Universiteten: Vi kan sköta granskningen SvD Debat
 4. Kvalitetsarbete utbildning - Medarbetarwebbe

Intern utvärdering av utbildning på forskarnivå vid Malmö

juni 2015 - Forskningsblogge

EO

 1. ICH 2012 Ana Uka - A Review on the Spiritual Values of the Education System in Turkish Colleges
 2. ICH 2012 Ana Uka A Review on the Spiritual Values of the Education System in Turkish Colleges
 3. UTU - Uka Tarsadia University Surat Reviews on Placements, Faculty & Facilities

Search options

 1. YouTube TV
 2. YouTube Music
 3. YouTube Kids
 4. Creator Academy
 5. YouTube for Artists
 6. Keyboard shortcuts

Playback